یا علی مدد است
نوشته های پیشین
خرداد ۱۳۹۱
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
طریقت علویه قادریه صادقیه توسط حضرت حاج سید علی اشرف صادقی ( صادق ) بر مبنای ولایت ائمه اطهار و بر اساس سه اصل عشق ‘ محبت و خدمت بنیان گذاشته شده است و در پی زدودن غبار خرافات از چهره عرفان و ارائه عرفانی مترقی ‘ متعالی و پویا است

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM